Friday, June 24, 2011

Sanki ben yokken hiç hoşlanmayacağım bir şeyler olmuş ve herkes bunu öğrendiğim zaman nasıl tepki vereceğimi bekliyormuş gibi bir takım havalar seziyordum. Uykumu kaçırıyordu. Yavaş yavaş, teker teker ortaya çıkmaya başladılar. Evet hoşlanmıyorum. Ama tepki vermeyeceğim. Benim etki edemeyeceğim 6 ay boyunca olan herhangi bir şey benim yokluğumdan istifade edilerek yapılmış demektir. "Benden korktuğunuzu biliyorum."

No comments: