Saturday, June 20, 2009

İnsan

Yanlış bişey değil. Kişinin bazen insanlıktan çıkması gerekiyor evet. "İnsan" kavramının ne kadar gelir geçer bir kavram olduğunu tartışmayacağım burada. Özel anlamına girmek istiyorum. Sen de insansın, ama "sonsuz artı bir eşittir sonsuz"dur ve dünya matematiktir. Demeye çalıştığım şey; istisnalar kaideyi bozmaz. "İnsan" kavramı içinde bulunmak birey olarak bu sıfatı üstlenmeyi mecbur kılmaz. "Artı bir" tek başına bakıldığı zaman "artı bir"dir. Sağına soluna baktığında gördüğün onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca "insan", senin için birey olma sıfatına ulaşmamışsa sadece "insan" kavramı içinde kalır ve bencillik duygusuyla yanyana geldiği anda değeri sıfırdır. Hiçkimse "insan"ın bencil olmadığını söyleyemez çünkü sonu hayatta kalma içgüdüsüne dayanır, kişi birey olmalıdır, o sürüden yani "insan"lıktan çıkmalıdır. Sürüden ayrılanı kurt kapar belki ama kurt da daima yalnız çalışır.

"28 days later"ı izleyiniz lütfen.

No comments: