Tuesday, August 26, 2008

Bir sayıyı yazılırkenki anında doğru okumanın mümkün olmadığını farkettim bugün. Yazı yazılırken okuyabilirsiniz;
Örnek; "ördek" yazarken sırasıyla "ö","r","d" yi okuyup "örd" diyebiliriz henüz "e" ve "k" yazılmadan. "örd" dediğimizde kelimeyi okuma yolunda doğru yolda oluruz. "örde", "ördek" diye doğru şekilde devam edebiliriz.
Ama "9876543" yazarken "9", "8", "7" yi arka arkaya yazınca "dokuzyüzseksenyedi" dediğimizde yanılmış oluruz, arkasına "6" yazıldığında "dokuzbinsekizyüzyetmişaltı", sonra "5" yazıldığında "doksansekizbinyediyüzaltmışbeş", "4" de yazıldığında "dokuzyüzseksenyedibinaltıyüzellidört", hele hele sonuna da "3" yazılırsa "dokuzmilyonsekizyüzyetmişaltıbinbeşyüzkırkdört" olur.

Harfleri arka arkaya doğru şekilde okuyabilirken sayıları tamamı bitmeden doğru şekilde okumamız mümkün değildir. Bugün 6 yaşındaki bir çocuğa hesap makinesinde rastgele yazdığı çok haneli sayıları okudum da o sırada jetonum düştü.
Sayılarla kelimeler arasındaki bir fark işte pfff boş işler.

No comments: