Tuesday, November 24, 2009

Birisini birisine benzettim. Sonra doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendim. Yine...

No comments: